La Societat Espanyola de Medicina de l’Esport diu sí a l’ús de mascareta

 

La Societat Espanyola de Medicina de l’Esport (SEMED) i el Consell General de Col·legis Oficials de Metges, a través del Grup assessor sobre la infecció per SARS-CoV2, insisteix en la necessitat d’utilitzar la mascareta durant la pràctica esportiva interior o exterior com a mitjà indispensable per al control de la propagació de la infecció.

En la seva anàlisi, tots dos insisteixen que la pràctica d’activitat física i esport és molt beneficiosa per a la salut, però l’esport, des del punt de vista del coronavirus, té dos “enormes inconvenients” que poden afavorir la seva propagació: el contacte entre els esportistes, i l’elevat increment de la ventilació pulmonar. Per això apunta que és recomanable utilitzar una mascareta nova en cada sessió d’entrenament o competició i canviar-la en cas que s’humitegi o s’embruti. A més afegeix que la mascareta quirúrgica no està demostrat que tingui efectes perjudicials per a la salut.

Semed recorda que cada vegada hi ha més consciència que l’increment de la ventilació pulmonar per l’esforç, és a dir, l’aire que és inhalat i exhalat en cada respiració és “molt gran”. Concretament, dels 6-7 litres que ventilen els pulmons en repòs, es pot passar a ventilar 100-150 litres per minut en esforç intens, fins a 200-250 litres per minut que ventila un esportista d’alt nivell en esforç màxim. Aquesta situació és realment preocupant en un recinte tancat, que pot rebre centenars de litres d’aire de diversos esportistes que estiguin entrenant, que torna a ser utilitzat per ells mateixos. Si un d’aquests esportistes és portador, “amb tota probabilitat, contagiarà alguns o tots dels seus companys”.

Donada l’evolució de la pandèmia, que és molt poc favorable en termes de propagació de virus, juntament amb l’obertura d’instal·lacions i centres esportius, resulta evident que cal prendre mesures tendents a evitar la disseminació de virus i els nous contagis, malgrat que es reconeix els grans beneficis per a la salut que ofereix l’esport.