Què són i com reduïr les DOMS, les famoses “agulletes”

 

Les DOMS (Delayed Onset Muscular Soreness) o dolor d’aparició tardana, són el que clàssicament són les “agulletes”. Antigament, es creia que era una acumulació d’àcid làctic produït pel múscul que ha treballat de forma anaeròbica de manera exagerada. Actualment, se sap que el lactat es reutilitza de forma ràpida en ser un bon substrat energètic, i l’excés d’aquest, com a molt, podria produir dolor agut, mai tardà.

En la fase inicial es produeix una alteració de l’estructura de la fibra muscular amb desorganització miofibril·lar, ruptura i allargament de la sarcomela, amb la presència d’eritròcits i mitocòndries. En una fase més tardana, a partir de les 24 h, s’observa un augment del procés inflamatori i l’edema.

musculs

Es tracta d’un dolor que apareix a partir de les 24 h per un excés de treball i que arriba clínicament al seu moment màxim entre el 2n i 5è dia. Les causes principals són:

·         Exercicis excèntrics, on hi ha un menor reclutament d’unitats motores que en la concentració concèntrica, el que suposa més tensió i més probabilitats de lesions.

·         Augment de la intensitat de l’entrenament de forma irregular i sense planificació prèvia

·         Realitzar exercicis poc familiaritzats, per mala coordinació intra i intermusculars.

·         Treball de la musculatura que no utilitzem habitualment.

·         Exercicis amb càrrega elevada durant un període de temps elevat.

Normalment s’acompanya de disminució del rang de moviment articular, rigidesa, pèrdua de força, dolor en zones àmplies i augment del volum muscular per l’edema produït. Aquesta hipersensibilitat es produeix per la reducció del llindar del dolor a l’estimulació mecànica. El dolor desapareix normalment al cap de 7-10 dies, tot i que en algunes ocasions, ens podem trobar que la força màxima no s’aconsegueix recuperar fins als 15 dies.

El tractament l’hem d’orientar a frenar i millorar l’edema, i posteriorment la regeneració de la fibra amb els mecanismes propis de regeneració muscular. L’aplicació de gel immediatament després del treball excèntric i el drenatge limfàtic ens ajudaran a disminuir l’edema. L’ús de tècniques analgèsiques com el TENS (Neuroestimulació elèctrica transcutània) ens ajudaran a disminuir el dolor i mobilitzar la fibra muscular.  En una primera fase, la inflamatòria, utilitzarem l’aplicació de la crioteràpia, massatge suau, l’electroteràpia i el treball aeròbic prolongat (efecte de drenatge i neteja) per anar incrementant progressivament la intensitat segons la tolerància de l’atleta. Pel que fa als estiraments han de ser sense dolor perquè l’objectiu que necessitem és drenar els teixits i normalitzar l’amplitud de moviment.

És de gran importància la prevenció d’aquesta afectació muscular, s’han de planificar i adequar bé les activitats físiques a realitzar segons l’estat físic de l’atleta. Si tenim en compte que les DOMS són una resposta adaptativa a un exercici intens i amb la consegüent inflamació i regeneració, aquest procés serà un mecanisme de protecció del múscul i evitarà la seva aparició posteriorment.

 

baner-joan