Osteartritis i la salut articular en runners

 

Existeix la percepció que el fet de córrer té efectes negatius a llarg termini sobre les nostres articulacions, a la vegada que també existeix la percepció entre els corredors professionals que un índex de massa corporal (IMC) baix, resta estrès articular de manera significativa, millorant fins i tot el gruix i la funció del cartílag articular. La gran majoria de corredors aficionats no mantenen IMC baixos, especialment amb el pas dels anys. Pel que l’IMC sembla associar-se de forma important amb l’OA (5% d’augment per cada punt d’IMC).

La susceptibilitat dels corredors de patir osteartritis (OA) depèn de diversos factors que combinen variables tan diverses com l’edat, genètica, ètnia, dieta, obesitat i sexe, entre altres aspectes. L’impacte continuat associat a la pràctica de running, predisposa inevitablement a la lesió osteoarticular, especialment si hi ha un excés de pes.

L’any 1994 un grup de científics i metges de l’esport (Kujala i col) van avaluar el risc d’OA en 2049 exatletes professionals implicats en esports de resistència aeròbica (carrera i esquí nòrdic) durant un període de control de 21 anys, observant que el risc de patir OA va augmentar 1,73 vegades en aquests esportistes. A més, la taxa d’hospitalització a causa d’OA en edats avançades va ser més gran en corredors. En un altre estudi retrospectiu realitzat per Marti i col, els científics van poder demostrar que l’esclerosi subcondral, la formació d’osteòfits i l’estrenyiment de l’espai articular van augmentar significativament en corredors davant de subjectes sans no entrenats. A més, el ritme de carrera va ser més fort predictor de malaltia degenerativa del maluc, que el volum de quilòmetres, suggerint que, a llarg termini, la carrera d’alta intensitat associada a volums alts d’entrenament, poden potenciar el risc de patir osteartritis de maluc amb el temps.

El control del pes corporal, la superfície en la qual s’entrena, l’edat, i la susceptibilitat individual entre altres factors, poden condicionar els futurs problemes dels corredors. I és que tots els corredors han de saber que aquest esport en moltes ocasions està associat invariablement a lesions continuades que d’alguna manera van sumant per constituir un factor de risc per a la nostra salut articular.