Avís legal

La utilització d’aquesta web, xarxes socials i dels seus formularis requereix l’acceptació del tractament de les dades de l’usuari d’acord amb aquesta política de privacitat, incloent la recopilació de dades d’accés i l’enviament d’informació comercial per via electrònica.

Responsable del tractament de les dades i informació de contacte.

El responsable és: Barcelona Comunicació

Direcció: Mare de Déu del Carme 21, 2-2 Masnou (Barcelona)

Dades de contacte del responsable: info@barcelonacomunicacio.com

Finalitat del tractament de les dades

Les dades es tracten amb l’objectiu de proporcionar accés als continguts en línia de la web, així com atendre les sol·licituds dels usuaris del web, portar un registre de visites (adreces IP, dades del navegador, país, pàgina accedida, etc. ..) a efectes estadístics, aplicar mesures encaminades a la seguretat del web, així com, si és el cas enviar per mitjans electrònics informació comercial sobre els nostres productes i serveis.

En cas d’omplir algun dels formularis serà necessari facilitar determinades dades personals, les quals seran tractades per a la finalitat per a la qual se sol·liciten.

Legitimació
Les dades es tracten sobre la base del consentiment de l’usuari, compliment d’obligacions legals, si és el cas per a l’execució d’un contracte o precontracte.

Newsletters i informació comercial
Barcelona Comunicació podrà enviar-li informació d’interès sobre les empreses, així com informació sobre productes, promocions, concursos, ofertes, esdeveniments o activitats, propis o de tercers, a través d’una newsletter o similar, sempre que tinguem el seu consentiment inequívoc, sol·licitat, si escau , a través dels formularis físics o online existents, així com a través dels diferents mètodes de subscripció als nostres esdeveniments, activitats o fires, o bé mitjançant les habilitacions legals establertes per la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic. Podrà donar-se de baixa en qualsevol moment si així ho sol·licita seguint les condicions descrites en el present document o mitjançant l’enllaç incorporat a la newsletter.

Destinataris i transferències

Destinataris: Barcelona Comunicació

No es preveu la transferència internacional (fora de l’Espai Econòmic Europeu), excepte amb fins d’emmagatzematge, i en tot cas sobre la base de l’existència d’una decisió d’adequació, d’acord amb l’existència de garanties adequades, així com entitats adherides al acord privacy shield (http://www.privacyshield.gov).

Termini de conservació de les dades

Almenys durant els terminis establerts per la legislació aplicable i en tot cas mentre es mantingui la vigència del consentiment

Drets de les persones

Els afectats tenen dret a: accedir, rectificar i suprimir les seves dades; sol·licitar la portabilitat de les seves dades; oposar-se al tractament o sol·licitar la seva limitació; retirar el consentiment prestat, si escau.

Per a això poden enviar la seva sol·licitud per escrit o correu electrònic a l’adreça del responsable, incloent la referència “Protecció de dades”.

Per facilitar la identificació recomanem que el titular de les dades adjunti a la sol·licitud còpia del seu DNI o passaport.

Els afectats també poden realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control de protecció de dades.

Veracitat i actualització de les dades

L’usuari ha d’omplir els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actuals. L’usuari no introduirà dades corresponents a una altra persona; Barcelona Comunicació presumeix que les dades han estat facilitades pel titular dels mateixos. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasió que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l’emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o relatius a una altra persona.

L’usuari haurà de comunicar qualsevol modificació en les dades proporcionades per mantenir les dades degudament actualitzades.

Seguretat de la informació

Barcelona Comunicació ha pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; així mateix, ha adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris del web. L’usuari tindrà en compte, però, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables.

Menors d’edat
Barcelona Comunicació prohibeix l’ús dels seus serveis web als usuaris menors de catorze anys, excepte consentiment exprés dels seus pares o tutors.

En relació a les reserves en línia, únicament autoritza reservar als majors de 18 anys, almenys que els menors disposin i acreditin mitjançant autorització fefaent el consentiment per part de pares i / o tutors legals.

En cap cas el menor podrà facilitar a Barcelona Comunicació dades que permetin obtenir informació sobre els altres membres del grup familiar, o sobre les característiques del mateix, com les dades relatives a l’activitat professional dels progenitors, informació econòmica, dades sociològiques o qualssevol altres, sense el consentiment dels titulars d’aquestes dades .

Analítiques web
Aquest web utilitza diverses analítiques per conèixer la manera en què és buscada, accedida i utilitzada pel públic. Aquestes analítiques poden implicar la recopilació de dades de caràcter personal com l’adreça IP, la localització de la connexió, la informació sobre el programari o maquinari de navegació, etc. Aquesta informació no s’associa als usuaris i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del web de l’empresa.

Utilització de funcions i complements de tercers
Aquest web pot incorporar funcions i complements proporcionats per tercers per a diversos fins, com ara: analítiques web de tercers, mapes de tercers, vídeos de tercers, compartició en xarxes socials; etc.

Una funció o complement d’un tercer estableix una connexió directa entre el navegador de l’usuari i els dominis d’Internet controlats pel tercer, permetent la descàrrega i execució de la funció.

Així mateix, la majoria de complements de tercers recopilen quines pàgines visiten els usuaris per conèixer els seus interessos i poder oferir-li posteriorment publicitat adaptada als mateixos.

Utilització de la funció Google Analytics proporcionada per Google, Inc.

Aquest web integra funcions analítiques de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Califòrnia, USA) per conèixer la manera en què és buscada, accedida i utilitzada pels usuaris. Per a això, en usar aquest web el navegador de l’usuari estableix una connexió directa amb els servidors del domini d’Internet google.com i altres propietats de Google. Això permet a Google registrar l’activitat de l’usuari, així com informació relativa a la seva adreça IP. Google Analytics utilitza galetes persistents per elaborar estadístiques anònimes sobre l’ús d’aquesta web, d’acord amb la següent política de privacitat: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl= es. En utilitzar aquest web l’usuari consent el tractament de les seves dades per Google en la forma i per als fins indicats.